Lahti Ringeten sääntömääräinen vuosikokous 29.9.2021 klo 18.00

26.8.2021

Tervetuloa Lahti Ringette ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 29.9. klo 18.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kaikilla seuran jäsenillä on puheoikeus, mutta äänioikeutettuja jäseniä ovat ne henkilöt, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa kaudella 2020-2021 ja ovat täyttäneet 15 vuotta.

Aika:     29.9. klo 18.00
Paikka: Urheilukeskus (2 rappu, 2 krs), Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti

1.     Kokouksen avaus
2.     Valitaan kokoukselle
a.     Puheenjohtaja
b.     Sihteeri
c.      Kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d.     Kaksi ääntenlaskijaa
3.     Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6.     Esitetään kauden 2020-2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
7.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
8.     Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
9.     Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
10.  Vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2021-2022
11.  Valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
* Salla Mäkelä on erovuorossa ja esteellinen jatkamaan tehtävässä
12.  Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
*erovuorossa ovat Mira Clewer, Sini Hänninen, Petri Koski ja Jarkko Hellsten. Sini Hänninen ja Petri Koski eivät ole jatkamassa. 
13.  Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
14.  Valitaan seuran edustajat niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.
15.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
16.  Päätetään kokous.

Tervetuloa,
Johtokunta

Ilmoittaudu kokoukseen 27.9. mennessä makelasma(at)gmail.com
Kokousmateriaalit tulevat nähtäville jäsensivuille