Harrastajien tukirahasto

Kuvaus

Lahti Ringetellä on tukitili, johon kerätään varoja jaettavaksi pelaajille ja heidän perheilleen tapauksissa, jolloin maksujen suoritus on vaikeutunut niin paljon, että se vaarantaa pelaajan harrastuksen jatkamisen. Tuen jakamisesta sovitaan erikseen seuran johtokunnassa.

Myöntämisen perusteet

Ringeten harrastajalle tai heidän perheilleen saattaa tulla tilanteita, joilla toimeentulo väliaikaisesti vaikeutuu. Syynä voivat esimerkiksi olla perhettä koskeva sairaus, työttömyys, muutto, perhesuhteiden muutos, perheen lisäys, sairaus, tapaturma tms. talouteen vaikuttavat syyt.

Toimeentulon vaikeutuminen voi vaikeuttaa pelaajaa selviytymään kausimaksuista tai muista harrastukseen liittyvistä velvoitteista. Tuki voi liittyä erillismaksuun, joka koskee esim. SM-turnaukseen tai finaalisarjaan osallistumisesta koituviin lisämaksuihin. Tässä tilanteessa pelaaja tai huoltaja voi lähettää tukihakemuksen seuran puheenjohtajalle. Tukihakemuksen /-käsittelyn ajankohtaa ei olerajattu.

Tukivarojen käyttö

Puheenjohtajalle osoitetaan vapaamuotoinen hakemus. Seuran johtokunnan päätöksen mukaan seuran pj ja vpj tekevät keskenään päätöksen tuen myöntämisestä. Tukipäätös annetaan tiedoksi tuen anojalle ja mahdollisen rahan siirron jälkeen ao. joukkueen rahastonhoitajalle. Rahan siirtää joukkueen tilille seuran talousvastaava. Seuran ulkopuolisille tilille tukea ei siirretä. Muille henkilöille tietoa ei jaeta. Tukien yhteissummatason tiedot esiintyvät normaalisti tilinpäätöksen yhteydessä. Rahaston avustustoiminta tapahtuu hakijan kannalta täysin luottamuksellisesti.

Rahaston olemassaolosta tiedotetaan jäsenille seuran tiedotuskanavien kautta, kuten kotisivut.

Rahaston täydentäminen

Lahti Ringeten johtokunta tekee päätöksen rahaston täydennyksestä vuosittain budjetin käsittelyn yhteydessä. Johtokunnan tehtävänä on edesauttaa ulkopuolisten lahjoittajien aktivoinnista.

Lahjoittajien nimet ovat esillä kotisivuilla, mikäli lahjoittajalta on saatu lupa.

Lisätietoja: 

Pia Kuitunen
lahtiringettery@lahenringette.onmicrosoft.com 
045 183 7060